Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ 40/2018
PROTOKÓŁ 40/2018 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 21 czerwca 2018 r.
29.08.2018 więcej
PROTOKÓŁ 39/2018
PROTOKÓŁ 39/2018 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 24 maja 2018 r.
29.08.2018 więcej
PROTOKÓŁ 38/2018
PROTOKÓŁ 38/2018 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 19 kwietnia 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ 37/2018
PROTOKÓŁ 37/2018 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 15 marzec 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ 36/2018
PROTOKÓŁ 36/2018 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 15 lutego 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ 35/2018
PROTOKÓŁ 35/2018 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 18 stycznia 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ 34/2017
PROTOKÓŁ 34/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 14 grudnia 2017 r.
02.02.2018 więcej
PROTOKÓŁ 33/2017
PROTOKÓŁ 33/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 23 listopada 2017 r.
02.02.2018 więcej
PROTOKÓŁ 32/2017
PROTOKÓŁ 32/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 19 października 2017 r.
01.12.2017 więcej
PROTOKÓŁ 31/2017
PROTOKÓŁ 31/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii z dnia 21 września 2017 r.
07.11.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się